Bảo Hiểm Xe

Khi mua bảo hiểm xe ô tô, chủ xe sẽ có các trách nhiệm gì?

Chủ xe phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường một cách trung thực và tạo

5 quan niệm rất sai lầm về bảo hiểm xe ô tô của người mua xe

Bạn có thể yên tâm rằng việc sở hữu chiếc xe màu đỏ không làm cho bạn phải trả thêm bất cứ loại phí bảo

Những điều cần biết khi mua bảo hiểm vật chất cho ô tô

Tuy vậy, phí thấp thì chất lượng dịch vụ đa phần cũng không hoàn hảo. Trong nhiều trường hợp, nếu khách hàng không tìm hiểu

Các yếu tố tác động đến giá bảo hiểm xe ô tô

Việc tìm hiểu nhiều hãng bảo hiểm là một phần rất quan trọng để bạn có thể có được chính sách bảo hiểm tốt nhất.

Những điều cần biết khi lựa chọn mức miễn thường trong bảo hiểm

Miễn thường không khấu trừ là chi phí mà khách hàng phải trả cho những tổn thất có chi phí nhỏ hơn mức miễn thường

Bồi thường bảo hiểm xe và những điều cần chú ý

Liberty chấp nhận bồi thường một số rủi ro mà nhiều công ty khác sẽ từ chối như: hư hỏng hệ thống điện do bị